6 ARALIK CUMA
13:45-14:00 Açılış  
14:00-15:30 1. Oturum: İnflamatuvar Hastalıkların Klinik Özellikleri ve Tanı
Oturum Başkanları: Vedat Hamuryudan – Yalçın Tüzün
 
14:00-14:30 Olgular Eşliğinde Bel Ağrısı: Ne zaman Spondiloartrit Ne Zaman Değil? Kenan Akgün
14:30-14:45 Aksiyel Spondiloartrit Emire Seyahi
14:45-15:00 Psoriasis Server Serdaroğlu
15:00-15:15 Psoriatik Artrit Umut Kalyoncu
15:15-15:30 Tartışma  
15:30-16:00 KAHVE ARASI  
16:00-17:15 2. Oturum: İnflamatuvar Hastalıkların Klinik Özellikleri ve Tanı
Oturum Başkanları: Fatoş Önen – Nurdan Tözün – Bilal Doğan
 
16:00-16:20 İnflamatuvar Barsak Hastalığı Ahmet Tezel
16:20-16:40 Hidradenitis Süppürativa Didem Didar Balcı
16:40-17:00 Göz Tutulumu Yılmaz Özyazgan
17:00-17:15 Tartışma
17:15-18:00 UYDU SEMPOZYUMU I  
 
 7 ARALIK CUMARTESİ
08:30-10:00 1. Oturum: İnflamatuvar Hastalıkların Patogenezi
Oturum Başkanları: İzzet Fresko-Ülkü Dağlı-Serap Öztürkcan
 
08:30-08:50 Spondiloartritler: Ortak Patogenetik Mekanizmalar Haner Direskeneli
08:50-09:10 İnflamatuvar Barsak Hastalığı Patogenezi Hale Akpınar
09:10-09:30 Entezit ve Daktilit Ender Terzioğlu
09:30-09:50 Psoriasis Patogenezi Müge Güler Özden
09:50-10:00 Tartışma  
10:00-10:15 KAHVE ARASI  
10:15-11:00 UYDU SEMPOZYUMU II  
11:00-12:30 2. Oturum: Klavuzlar Eşliğinde Tedavi
Oturum Başkanları: Sedat Kiraz – Mehmet Ali Gürer – Aykut Ferhat Çelik
 
11:00-11:15 Psoriasis Burhan Engin
11:15-11:30 Psoriatik Artrit Cemal Bes
11:30-11:45 Spondiloartritler Göksal Keskin
11:45-12:00 İnflamatuvar Barsak Hastalığı Murat Törüner
12:00-12:15 Hidradenitis Süppürativa Nida Kaçar
12:15-12:30 Enteropatik Artrit Gülen Hatemi
12:30-13:15 UYDU SEMPOZYUM III
13:15-14:15 ÖĞLE ARASI  
14:15-15:00 UYDU SEMPOZYUM IV
15:00-15:45 SÖZLÜ BİLDİRİLER I
Oturum Başkanları: Serdal Uğurlu – Burhan Engin
 
15:45 -16:15 KAHVE ARASI  
16:15-17:10 4. Oturum: Tanı ve Tedavide Görüntüleme
Oturum Başkanları: Süleyman Özbek – İbrahim Hatemi 
 
16:15-16:35 Spondiloartritlerde Görüntüleme Servet Akar
16:35-17:00 İnflamatuvar Barsak Hastalığında Görüntüleme Yusuf Erzin
17:00-17:10 Hidradenitis Supprativa’da Görüntüleme Nevsun İnanç
17:10-18:40 OLGU TARTIŞMALARI
Oturum Başkanları: Melike Melikoğlu – Server Serdaroğlu – Ömer Özütemiz – İhsan Ertenli
 
17:10-17:25 Olgu 1: NSAİD Kullanan AS Hastası Nalan Gülşen Ünal
17:25-17:40 Olgu 2: Barsak Tutulumlu Aft ve Eritema Nodozumlu Hasta BS? IBH? İsmail Hakkı Kalkan
17:40-17:55 Olgu 3: Psoriazisli Spondilit Hastası Yoğun Sigara Kullanımı Var ve Obez Kevser Uzunçakmak
17:55 -18:10 Olgu 4: Paradoksal Psoriazis Özge Aşkın
18:10-18:25 Olgu 5: Akut Faz Değerleri Yüksek Giden Az Semptomlu AS Hastası Berna Yurttaş
18:25-18:40 Olgu 6: Divertikülit Anamnezli AS Hastası Mustafa Erdoğan
 
8 ARALIK PAZAR
10:00-11:00 1. Oturum: Çocukluğu Çağı İnflamatuvar Hastalıklarının Değerlendirilmesi
Oturum Başkanları: Kenan Barut, Zekayi Kutlubay, Aydan Kansu  
 
10:00-10:20 Pediatrik Crohn Hastalığı Deniz Ertem
10:20-10:40 Juvenil İdyopatik Artrit ve Spondilit Özgür Kasapçopur
10:40-11:00 Pediatrik Psoriazis Filiz Canpolat
11:00-11:30 2. Oturum Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı: Ayşenur Bardak – Yunus Erdem
11:00-11:30 Akılcı NSAİD kullanımı Mustafa Cankurtaran