5 ARALIK PERŞEMBE
  HS MASTER CLASS KURS PROGRAMI
 
13:45-14:00 Hidradenitis Suppurativa & Tanı  
AÇILIŞ ve Moderatörler: Ercan Çalışkan, Fatma Figen Özgür  
14:00-14:15 HS Tarihçe & Patofizyoloji & Genetik Fatma Pelin Cengiz
14:15-14:30 HS Tanı : Fizik Muayene & Görüntüleme & Laboratuvar Duriye Deniz Demirseren
14:30-14:45 HS Evreleme / Sınıflandırma : Doğru Tedavi Hedefi Ne Olmalı ?  HISCR / DLQI  Sevim Baysak
14:45-15:00 SORU & CEVAP  
15:00-15:15 KAHVE ARASI  
15:15-16:15 Multidisipliner Tedavi & Takip
Moderatörler: Beyza Özçınar, Burhan Engin
 
15:15-15:30 Bir HS hastası nasıl takip edilmeli ?   Levent Çınar
15:30-15:45 Güncel Kılavuzlar Eşliğinde HS Hastalığının Medikal Tedavisi  Pelin Eşme
15:45-16:00 Güncel Kılavuzlar Eşliğinde HS Hastalığının Cerrahi Tedavisi  Osman Kelahmetoğlu
16:00-16:15 SORU & CEVAP  
16:15-16:30 KAHVE ARASI  
16:30-18:15 Gerçek Yaşam Tecrübeleri
Moderatörler: Serap Güneş Bilgili, İlkin Zindancı
 
16:30-16:45 Zor Vakalarda Klinik Deneyimimiz ve Yönetimi  Fatma Pelin Cengiz
16:45-17:00 Klinik Deneyimlerimiz Nuriye Kayıran
17:00-17:15 Klinik Deneyimlerimiz Berrak Karatan
17:15-17:30 Klinik Deneyimlerimiz Arif Atay
17:30-17:45 Klinik Deneyimlerimiz Özge Akbulak
17:45-18:00 Klinik Deneyimlerimiz Ezgi Özkur
18:00-18:15 KAPANIŞ  
     
6 ARALIK CUMA
10:30-12:30 Kapilleroskopi Kursu
Eğitimciler: Duygu Tecer, Levent Kılıç
 
13:45-14:00 Açılış  
14:00-15:30 1. Oturum: İnflamatuvar Hastalıkların Klinik Özellikleri ve Tanı
Oturum Başkanları: Vedat Hamuryudan – Yalçın Tüzün
 
14:00-14:30 Olgular Eşliğinde Bel Ağrısı: Ne zaman Spondiloartrit Ne Zaman Değil? Kenan Akgün
14:30-14:45 Aksiyel Spondiloartrit Emire Seyahi
14:45-15:00 Psoriasis Server Serdaroğlu
15:00-15:15 Psoriatik Artrit Umut Kalyoncu
15:15-15:30 Tartışma  
15:30-16:00 KAHVE ARASI  
16:00-17:15 2. Oturum: İnflamatuvar Hastalıkların Klinik Özellikleri ve Tanı
Oturum Başkanları: Fatoş Önen – Nurdan Tözün – Bilal Doğan
 
16:00-16:20 İnflamatuvar Barsak Hastalığı Ahmet Tezel
16:20-16:40 Hidradenitis Süppürativa Didem Didar Balcı
16:40-17:15 Tartışma  
17:15-18:00

UYDU SEMPOZYUMU I (Novartis)

Ankilozan Spondilit ve Psoriatik Artrite Yenilikçi Yaklaşım

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İzzet Fresko, Prof. Dr. İlknur Altunay
Konuşmacılar: Prof. Dr. Serdal Uğurlu, Prof. Dr. Burhan Engin

 
 7 ARALIK CUMARTESİ
08:30-10:00 1. Oturum: İnflamatuvar Hastalıkların Patogenezi
Oturum Başkanları: İzzet Fresko-Ülkü Dağlı-Serap Öztürkcan
 
08:30-08:50 Spondiloartritler: Ortak Patogenetik Mekanizmalar Haner Direskeneli
08:50-09:10 İnflamatuvar Barsak Hastalığı Patogenezi Hale Akpınar
09:10-09:30 Entezit ve Daktilit Ender Terzioğlu
09:30-09:50 Psoriasis Patogenezi Müge Güler Özden
09:50-10:00 Tartışma  
10:00-10:15 KAHVE ARASI   
10:15-11:00 UYDU SEMPOZYUMU (AbbVie)

İnflamatuvar Hastalıklara Multidisipliner Yaklaşım

Moderatörler:

Prof Dr Server Serdaroğlu
Prof Dr Vedat Hamuryudan
Prof Dr Aykut Ferhat Çelik

Konuşmacılar:

Prof Dr Burhan Engin
Prof Dr Serdal Uğurlu
Prof Dr Yusuf Ziya Erzin

11:00-12:30 2. Oturum: Klavuzlar Eşliğinde Tedavi
Oturum Başkanları: Sedat Kiraz – Mehmet Ali Gürer – Aykut Ferhat Çelik
 
11:00-11:15 Psoriasis Burhan Engin
11:15-11:30 Psoriatik Artrit Cemal Bes
11:30-11:45 Spondiloartritler Göksal Keskin
11:45-12:00 İnflamatuvar Barsak Hastalığı Murat Törüner
12:00-12:15 Hidradenitis Süppürativa Nida Kaçar
12:15-12:30 Enteropatik Artrit Gülen Hatemi
12:30-13:15

UYDU SEMPOZYUM III (Amgen)

Vakalarla inflamatuvar hastalıklar
Moderatörler: Vedat Hamuryudan, Server Serdaroğlu, Ahmet Ömer Özütemiz
Konuşmacılar: Vedat Hamuryudan, Server Serdaroğlu, Ahmet Ömer Özütemiz

13:15-14:15 ÖĞLE ARASI  
14:15-15:00

UYDU SEMPOZYUM IV (Jansen)

Multidisipliner Sorunlara Çözüm Yaklasımları
Oturum Başkanı: Server Serdaroğlu

Psoriasis Tedavisinde Etkililik ve Uzun Vadeli Sonuçlar
Müge Güler Özden

Her Yönüyle Güncel Psoriatik Artrit Tedavisi
Serdal Uğurlu

15:00-16:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER I
Oturum Başkanları: Yalçın Tüzün – Serdal Uğurlu
 
15:00-15:04 S-01 – İnce Barsak Kitlesinde Yersinia Enterokolitine Dikkat Olga Devrim Ayvaz
15:04-15:08 S-02 – Dış Merkezde Takılan Tüp Torakostomili Bir Olguda, Tüp Torakostomi Diyafragma Altında Olabilir mi? Olga Devrim Ayvaz
15:08-15:12 S-03 – İnvajinasyonda Yaş, Cins, Başvuru Süresi İle Morbiditenin İlişkisi Olga Devrim Ayvaz
15:12-15:16 S-04 – Akut sakroileit saptanan hidradenitis süpürativa tanılı hasta: Olgu sunumu Hilal Mete
15:16-15:20 S-05 – Sık üveit atakları ile seyreden psöriatik artrit olgusu Yasemin Pekin Doğan, Hilal Mete, Ebru Aytekin
15:20-15:24 S-06 – Psoriasis Tanılı Hastada Sekukinumab Tedavisi Altında Gelişen İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı Defne Özkoca
15:24-15:28 S-07 – Gaziantep Bölgesinde İnflamatuar Barsak Hastalığında Biyolojik Tedavi Öncesi Latent Tüberküloz Sıklığı İle İlişkili Risk Değerlendirmesi Abdullah Emre Yıldırım
15:28-15:32 S-08 – Miliyer Tüberküloza Sekonder Makrofaj Aktivasyon Sendromu Mert Oztas
15:32-15:36 S-09 – Granülomatöz Keilit;Olgu sunumu Ilkin Zindanci
15:36-15:40 S-10 – Ustekinumaba yanıt veren ve artritin eşlik ettiği akrodermatitis kontinua Hallopeau olgusu Muazzez Çiğdem Oba
15:40-15:44 S-11 – Kronik Plak Psöriasisde Sekukinumab Doz Artımının Sekonder Etkinlik Kaybında Sonuçları Zeynep Topkarcı
15:44-15:48 SORU – CEVAP
15:48 -16:15 KAHVE ARASI  
16:15-16:35 4. Oturum: İnflamatuvar Hastalıkların Klinik Özellikleri ve Tanı
Oturum Başkanı: Serdal Uğurlu
 
16:15-16:35 Göz Tutulumu Yılmaz Özyazgan
16:35-17:30 5. Oturum: Tanı ve Tedavide Görüntüleme
Oturum Başkanları: Süleyman Özbek – İbrahim Hatemi 
 
16:35-16:55 Spondiloartritlerde Görüntüleme Servet Akar
16:55-17:20 İnflamatuvar Barsak Hastalığında Görüntüleme Yusuf Erzin
17:20-17:30 Hidradenitis Supprativa’da Görüntüleme Nevsun İnanç
17:30-19:00 OLGU TARTIŞMALARI
Oturum Başkanları: Melike Melikoğlu – Server Serdaroğlu – Ömer Özütemiz – İhsan Ertenli
 
17:30-17:55 Olgu 1: NSAİD Kullanan AS Hastası Nalan Gülşen Ünal
17:55-18:00 Olgu 2: Barsak Tutulumlu Aft ve Eritema Nodozumlu Hasta BS? IBH?  İsmail Hakkı Kalkan
18:00-18:15 Olgu 3: Psoriazisli Spondilit Hastası Yoğun Sigara Kullanımı Var ve Obez Kevser Uzunçakmak
18:15-18:30 Olgu 4: Paradoksal Psoriazis Özge Aşkın
18:30-18:45 Olgu 5: Akut Faz Değerleri Yüksek Giden Az Semptomlu AS Hastası Berna Yurttaş
18:45-19:00 Olgu 6: Divertikülit Anamnezli AS Hastası Mustafa Erdoğan
 
8 ARALIK PAZAR
10:00-11:00 1. Oturum: Çocukluğu Çağı İnflamatuvar Hastalıklarının Değerlendirilmesi
Oturum Başkanları: Kenan Barut, Zekayi Kutlubay, Aydan Kansu  
 
10:00-10:20 Pediatrik Crohn Hastalığı Deniz Ertem
10:20-10:40 Juvenil İdyopatik Artrit ve Spondilit Özgür Kasapçopur
10:40-11:00 Pediatrik Psoriazis Filiz Canpolat
11:00-11:30 2. Oturum Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı: Ayşenur Bardak – Yunus Erdem
 
11:00-11:30 Akılcı NSAİD kullanımı Mustafa Cankurtaran
11:30-12:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER II
Oturum Başkanları: Bilal Doğan – Vedat Hamuryudan
 
11:30-11:34 S-12 – Psikoz ve Trombotik Trombositopenik Purpura ile Başvuran Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu Sinem Nihal Esatoğlu, Yeşim Özgüler
11:34-11:38 S-13 – Parmaklarda Nekroz ile Prezente Olan Bir Vaskülit Taklitçisi Gül Güzelant Özköse
11:38-11:42 S-14 – Nadir bir birliktelik: Ailevi Akdeniz Ateşi ile ilişkili amiloidoz ve anlamı belirlenemeyen monoklonal gamopati Zeynep Toker Dincer
11:42-11:46 S-15 – Metotreksat İntoksikasyonu Rıdvan Mercan
11:46-11:50 S-16 – Hidradenitis Supurativalı Hastalarda Tiyol/Disülfit Dengesi Mavişe Yüksel
11:50-11:54 S-17 – ANTI-IL-12/23 Kullanımına Bağlı Gelişen Paradoksal Psöriatik Artrit Ezgi Özkur
11:54-11:58 S-18 – Anti-TNF alan Ülseratif Kolitli bir Hastada Tüberküloz Enfeksiyonu: Vaka Sunumu Müge Ustaoğlu
11:58-12:02 S-19 – Ankilozan spondilitte nadir görülen göz tutulum şekli : tedaviye dirençli bilateral kronik posterior üveit retinit ile giden olgu Ali Nail Demir
12:02-12:06 S-20 – Hidradenitis Suppurativa ve Behçet Hastalığı Birlikteliği Dilek Tezcan, Semral Gülcemal, Muhammet Limon, Sema Yilmaz, Gökçem Aydin Kocamaz
12:06-12:10 S-21 – Ankilozan Spondilit Hastalarında Kardiyak Otonom Sinir Sisteminin Elektrokardiyografi ve 24 Saatlik Holter Kaydı ile Değerlendirilmesi Mustafa Candemir
12:10-12:14 S-22 – Poliartrit ve spondilodiskit ile gelen bir miliyer tüberküloz olgusu Yeşim Ozguler
12:15-12:30 SORU – CEVAP